1.Εισαγωγή

Η παρούσα εργασία στοχεύει στο να παρουσιάσει στον έλληνα ξενοδόχο σύγχρονα εργαλεία προκειμένου να προωθήσει αποτελεσματικά το κατάλυμά του στο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον του τουρισμού.

Σε καμία περίπτωση, η παρούσα εργασία δεν αντικαθιστά τη δουλειά των ειδικών (συμβούλων επιχειρήσεων, marketing experts, web designers). Αντιθέτως, αναδεικνύουμε τη σημαντικότητα όλων των παραπάνω ειδικοτήτων για την αποτελεσματική διαχείριση ενός ξενοδοχείου και την αύξηση των κρατήσεων, του τζίρου και την κερδοφορίας.

Η εργασία απευθύνεται στον έλληνα ξενοδόχο, παρουσιάζοντας και εξηγώντας θεμελιώδεις αρχές σχετικές με την ψηφιακή παρουσία του ξενοδοχείου, εξηγώντας ενέργειες που πρέπει απαραιτήτως να γίνουν από όλα τα καταλύματα και τους επιχειρηματίες του τουρισμού.

Παρουσιάζονται έτοιμα εργαλεία, έτοιμες διαφημίσεις για χρήση στην Google, ανάλυση των OTA και Metasearch, στρατηγικές αύξησης των απευθείας κρατήσεων καθώς και πρωτοποριακά εργαλεία που μπορούν να είναι αποτελεσματικά στο ξενοδοχειακό μάρκετινγκ.

H μελέτη έχει γίνει από την ομάδα επιχειρηματικής ανάπτυξης YK Advance, μέλος της TMC Publishing Limited