6.3 Πως να προσθέσετε εγγραφές στη λίστα


Υπάρχουν 2 τρόποι να αποκτήσει η λίστα εγγραφές

 1. Αυτόματος (μπορείτε να προβάλλετε τη λίστα στο website σας και σε άλλα σημεία και οι χρήστς να γράφονται μόνοι τους)
 2. Χειροκίνητος (προσθέτετε μία μια τις επαφές βάζονται τα 4 στοιχεία για κάθε μία)

 

Στο σημείο αυτό θα γίνει αναφορά στον χειροκίνητη εγγραφή. Για να εγγράψετε έναν νέο χρήστη πρέπει να γνωρίζετε τα 4 στοιχεία του

 • Όνομα
 • Επώνυμο
 • Email
 • Από ποιο μέσο έκανε την κράτηση (booking.com, website του ξενοδοχείου, τηλέφωνο)

 

Κάθε φορά που θέλετε να προσθέσετε έναν νέο πελάτη στη λίστα ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα

 

 1. Μπειτε στην κεντρική σελίδα του MailChimp και πατήστε την επιλογή Lists
 2. Πατήστε κλικ το όνομα της λιστας (Πελάτες Ξενοδοχείου)
 3. Στις κεντρικές επιλογές που θα εμφανιστούν πατήστε Add Contacts και στο αναπτυσσόμενο menu Add Suvscriber”
 4. Στη σελίδα που θα ανοίξει προσθέστε όλα τα στοιχεία του νέου πελάτη
 5. Κάντε TIK στην επιλογή This person gave me permission to email them
 6. Add Subsciber

Video

Στην σελίδα της λιστας πλέον θα δείτε τη νέα εγγραφή.