Εφόσον επιθυμείτε να έχετε μια ανεξάρτητη μηχανη κρατήσεων στο website του ξενοδοχείου σας (εκτός booking.com) μπορείτε εύκολα να δημιουργήστε το δικό σας μηχανισμό μέσω της πλατφρόρμας Hotelgenius.

Το κόστος για τη μηχανή κρατήσεων είναι 25€ / μήνα (+ μια προμήθεια ανά κράτηση της τάξεως του 3%)

Μπορείτε να δοκιμάσετε τη λειτουργία αυτή στη διεύθυνση https://www.hotelgenius.co/hotel-booking-engine/