Για να προβάλλουμε διαφημίσεις στο μέλλον μόνο σε χρήστες που ανήκουν σε αυτό το κοινό. Προϋποθέτουμε ότι όποιος έχει στω και μια φορά επισκεφτεί το site του ξενοδοχείου ίεναι αυτομάτως πιο κόντα ατο να γίνει πελάτης μας κάποια στιγμή.